BigBoard

Fůze společnosti

V roce 2001 spojil BigBoard Praha své síly se společností Magnum a.s., čímž ještě posílil své výsadní postavení na českém trhu s velkoplošnou reklamou. Od tohoto roku také obě společnosti na trhu obchodně zastupuje společnost BigMedia, spol. s r.o..

V roce 2007 se celá skupina BigBoard transformovala do akciové společnosti BigBoard Praha, a.s. Společnost Ag Bulldog, s.r.o. spadá do naší skupiny od roku 2008. Od ledna 2012 je součástí skupiny BigBoard Praha, a.s. také společnost Czech Outdoor s.r.o. (dříve News Outdoor Czech Republic s.r.o.), čímž došlo k výraznému posílení naší pozice na trhu venkovní reklamy.

V lednu 2013 posílila skupinu BigBoard Praha, a.s. akvizice se společností outdoor akzent, s.r.o. Tímto krokem posíla celá skupina své portfolo o dalších 6500 ploch. V červnu 2013 došlo ke sloučení společnosti DKNV media s.r.o. se skupinou BigBoard Praha, a.s. Celkové číslo nabízených ploch dosáhlo úctyhodných 12 400 ploch.