BigBoard

Pro majitele nemovitostí

Výhody spolupráce s BigBoardem

Pro fyzické osoby:
a) Dodatečný finanční příjem bez nutnosti dalších nákladů
b) Finanční zhodnocení často jinak neproduktivních pozemků či částí budov

Pro developery:
a) Doplňující finanční příjem umožňující zčásti pokrýt některé náklady (např. lešení, marketing) či zvýšit rozpočtové rezervy
b) Zviditelnění budoucího projektu (reklamní motiv může nahradit často nevzhledné zakrytí lešení, umožňuje zdůraznit aktivitu developera)

Jednotlivé kroky vedoucí k navázání spolupráce

a) Ocenění lokality
Závisí především na následujících faktorech:

 • velikost spádové oblasti
 • umístění (preferovány bývají centrální lokality)
 • schopnost upoutat pozornost (zda lokalita tvoří přirozenou dominantu v okolí)
 • exkluzivita viditelnosti lokality (vizuální nerušenost okolními vlivy)
 • počet a struktura osob majících možnost danou lokalitu vidět
 • legislativní prostředí (některé lokality mohou mít pro reklamní využití dána legislativní omezení)
 • dostupnost napojení na elektrické vedení
 • velikost a doba reklamního využití (delší doba výhodou) u štítových ploch
 • období na marketingové zpracování případu ze strany společnosti BigBoard (legislativní a prodejní příprava před započetím nájemního vztahu)

b) Nabídka pro pronajímatele

 • V závislosti na předchozích faktorech Vám BigBoard nabídne výši nájemného.

c) Nájemní smlouva

 • V případě Vašeho souhlasu s výší nájemného připraví BigBoard smlouvu upravující nájemní vztah.

d) Realizace spolupráce
Po uzavření nájemního vztahu mimo jiné zabezpečí BigBoard:

 • technické řešení realizace reklamního zařízení
 • legislativní zabezpečení (veškerá nutná povolení příslušných úřadů)
 • pokrytí veškerých pojistných rizik souvisejících s výstavbou reklamního zařízení či instalací reklamy
 • marketingovou prezentaci lokality a vyhledání klienta
 • výstavbu či instalaci reklamního zařízení pomocí vlastního týmu odborníků