BigBoardManagement společnosti

Statutární orgán - představenstvo:

Ing. Richard Fuxa předseda představenstva
Mgr. Richard Flimel místopředseda představenstva
Mgr. Marcel Grega člen představenstva
Jan Veverka člen představenstva
Ing. Martin Heržo člen představenstva

Dozorčí rada:

Jefim Fistein předseda dozorčí rady
Ing. Marek Pavlas člen dozorčí rady
Ing. George Kisugite člen dozorčí rady

Výkonný ředitel společnosti:

Ing. George Kisugite