Jsme důležitou součástí veřejného prostoru

arrow_downward

Naše práce

Komplexní a odpovědné řešení reklamy ve veřejném prostoru

S kampaněmi na našich plochách se můžete potkat nejenom u hlavních silničních tahů napříč celou Českou republikou, ale také v pražském metru nebo na železnici.

Pro partnery

Našim partnerům nabízíme širokou škálu služeb

Pro danou lokalitu nebo prostředí vybereme nejvhodnější řešení pro reklamu a k tomu vhodný kvalitní nosič.
Průběžně přicházíme s těmi nejmodernějšími možnostmi, jaké svět venkovní reklamy nabízí. Zavádíme digitální technologie, které umožní moderní komunikaci ve vybraném čase s adaptabilním obsahem.
Nájemní smlouvy připravujeme vždy s cílem, aby plně vyhovovaly potřebám partnerů, a dbáme na důkladné dodržování všech povinností z nich vyplývajících.
Účastníme se tendrů municipalit a dalších veřejných institucí na pronájmy pozemků a dodání městského mobiliáře formou podávání výhodných nabídek.

Nadace

Podpořili jsme více než 400 projektů

Protože operujeme ve veřejném prostoru, cítíme se zodpovědní pomáhat institucím s komunikací důležitých témat. Reagujeme aktuálně na celospolečenské události a nabízíme pomoc s jejich prezentací.

Mobiliář

Představujeme moderní zastávku MHD pro 21. století. Přístřešek nabízí kromě ochrany před nepřízní počasí mnohé další, nadstandardní možnosti, které cestujícím zpříjemní čekání na spoje.

Kontakt pro média

Pavlína Stránská

+420 739 372 041

pavlina.stranska@bigboard.cz

BigBoard Praha a.s.

Budova TRIMARAN

ul. Na strži 2097/63

140 00 Praha 4

IČ: 242 26 491

© 2024 BigBoard